Registrera dig

Användarvillkor

Som användare på denna webbplats och medlem i föreningen Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) godkänner du att VARF förvaltar information och material som du laddar upp.

Som medlem skall du bemöta andra människor med respekt. Verka för att alla får en trevlig vistelse i föreningen. Vi går inte till angrepp för oliktänkande. Vi accepterar alla människors rätt till att få vara/tycka/tänka annorlunda och använder ett vårdat språk.

Alla medlemmar skall ges samma förutsättningar i föreningen.

Om du får kännedom om att något bryter mot våra villkor skall medlemmen göra styrelsen uppmärksam om detta. En medlem som bryter mot våra villkor accepterar att styrelsen kan kontakta medlemmen för att be om rättelse.

Medlemmar som oaktsamt inte svarar för de krav som ställs på medlemmen kan komma att få funktioner spärrade eller uteslutas ur föreningen.

Integritetspolicy

VARF är mån om din integritet och följer de lagar och förordningar som föreligger. Genom att samla in dina personuppgifter försöker vi alltid leva upp till de krav som ställs på oss vad gäller dina personuppgifter.

Vi delger inte tredjepart dina personuppgifter såvida du inte för ändamålet har tillfrågats, med undantag vid brottsmisstanke. Vi samlar inte mer uppgifter än vad som är nödvändigt för att administrera ditt medlemskap i vår förening. Det är föreningens intresse att veta vilka som är våra medlemmar, kunna skicka information till medlemmar som är väsentlig för varje medlemskap, och kunna utfärda fakturor eller kontakta medlemmar.

De personuppgifter som vi samlar in är namn, postaddress, epostadress, födelsedatum och telefonnummer.

Frågor om dina personuppgifter kan ställas till VARFs styrelse som är personuppgiftsansvariga.